Us informem que els programes CONFORCAT a MIDA de qualificació i requalificació d’accions de formació no formal de la població activa ara són elegibles per rebre suport econòmic sota la Resolució DOGC del 8 de març de 2023, que obre la convocatòria per a l’any 2023. Des de la Confederació hem sol·licitat la subvenció per un pla de formació a mida, pendent encara d’adjudicació per part de l’administració. Volem millorar la competitivitat dels nostres centres associats que han demanat qualsevol formació específica, d’acord amb les necessitats formatives de cada centre educatiu.

Aquesta sol·licitud, proposada pel Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya, té com a objectiu finançar programes de formació específicament dissenyats per a empreses, grups d’empreses o entitats representatives, com a sindicats i associacions, per tal de formar els empleats que treballen als centres de treball de Catalunya i/o cercadors de feina.

En el marc del Component 20 “Pla Estratègic per impulsar la Formació Professional” del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (MRR) – finançat per la Unió Europea – Next GenerationEU, aquesta convocatòria compta amb un pressupost de 21,8 M€.

CONFORCAT a mida: característiques dels programes inclosos en la subvenció

 • El tipus de formació respon a les necessitats de les entitats.
 • La formació ha d’estar vinculada amb alguna de les unitats de competència per a poder acreditar les competències professionals.
 • S’han d’incloure continguts en perspectiva de sostenibilitat mediambiental.
 • La duració de les formacions ha d’estar entre les 30 i 60 hores.
 • Les formacions poden realitzar-se de manera presencial, online, telemàtica o mixta.
 • El cost total de la subvenció és la suma dels costos de cada mòdul formatiu, amb un import fix de 245 € per persona formada per a un curs de 30 hores i un import màxim progressiu proporcional a la durada de l’acció fins a 549 € per a un curs de 60 hores.
 • L’empresa beneficiària pot delegar fins al 100% de les accions.
 • Les iniciatives formatives podran finalitzar fins al 30 de juny del 2024, tot i que per a aquest mateix any està prevista la publicació de noves convocatòries d’aquests programes.
 • El termini de presentació de sol·licituds finalitza el dia 18 d’abril. El subsidi s’atorgarà a través d’un procés competitiu, tenint en compte els factors de valoració següents.
 • L’organització que sol·licita el programa o l’empresa subcontractada amb aquesta finalitat té experiència en capacitació. 20 punts totals.
 • La necessitat de definir les accions formatives sol·licitades i de sustentar la proposta formativa. 30 punts en total.
 • Les particularitats de les activitats formatives que componen el pla de formació. 50 punts en total.

La convocatòria completa i més detalls a la pàgina web de CONFORCAT. Podeu obtenir més informació sobre aquesta convocatòria i orientació sobre el procés de sol·licitud del Departament de Capacitació de PIMEC.