Les escoles concertades es preocupen per la propera preinscripció per al curs vinent,  que aquest any té una gran novetat. Després que el Govern aprovés el decret d’admissió, el departament d’Educació concertaria per primera vegada totes les places disponibles, incloses les escoles públiques i concertades. Es tracta d’un canvi molt important dirigit a promoure una distribució uniforme de l’alumnat en el marc del Pacte contra la Segregació Escolar. Fins ara, les escoles concertades podien oferir tots els grups que tinguessin subvencionats i després segons les necessitats de les famílies, el Govern ajusta els concerts, els hi retirava si hi havia grups que havien quedat fora. Ara, però, el decret d’admissió faculta el Govern per programar l’oferta educativa cada any i decidir quants grups tindrà cada centre abans de saber com anirà la preinscripció del curs.

Fidels al seu compromís social i en aplicació del Pacte Contra la Segregació Escolar, els centres han anat reduint la seva oferta de places convencionals per poder atendre aquells alumnes socialment desfavorits que els assigni el departament d’Educació. El seu nombre augmenta cada curs i, de forma inevitable, la falta d’ajudes complica, cada vegada més, la viabilitat econòmica dels centres.

Si vols saber-ne més pots consultar la nota de premsa realitzada per Carlos Camí, president de la Confederació de Centres Autònoms d’Ensenyament de Catalunya, al següent enllaç.