Després de molts anys on la tecnologia ha anat guanyant terreny a l’educació, ara és moment de parar una mica i pensar cap a on volem anar. No es tracta de mirar enrere amb negativitat, sinó de fer-ho per aprendre i millorar de cara al futur.

La veritat és que no podem avançar sense entendre d’on venim.

Això va dir Cristóbal Cobo al darrer Congrés Edtech Barcelona, remarcant que cal mirar el retrovisor abans de decidir quin camí prendre.

És important ser conscients dels reptes i oportunitats que se’ns presenten. Hem d’establir un marc regulatori que asseguri que la tecnologia es desenvolupa en consonància amb els valors fonamentals com els drets humans i la democràcia, tal com va defensar Villano Qiriazi del Consell d’Europa.

I cal calmant el debat sobre la tecnologia a l’educació, que s’ha posat molt tens en els últims temps. Tots, des de la indústria fins als educadors, hem de posar-nos d’acord sobre com volem que sigui l’educació en el futur i quin paper ha de tenir la tecnologia en aquesta evolució.

El Congrés Edtech Barcelona va posar el focus en dues grans temàtiques: les dades i la Intel·ligència Artificial (IA).

La digitalització ha comportat una recopilació massiva de dades, que s’utilitzen per millorar els processos d’ensenyament i aprenentatge. Però això també planteja dubtes ètics i pràctics, com la privadesa dels estudiants i els possibles biaixos en el disseny de les aplicacions.

D’altra banda, la IA ofereix moltes possibilitats en l’àmbit educatiu, com l’ajuda a la gestió de les aules o la personalització de l’aprenentatge. Tot i això, cal recordar les limitacions d’aquesta tecnologia i assegurar que no substitueixi els valors humans de l’educació.

En resum, hem de treballar junts per afrontar els reptes i les oportunitats que ens ofereix la tecnologia en l’educació. L’objectiu és assegurar una educació inclusiva, equitativa i de qualitat que prepari els estudiants per al món actual i futur.