Setmana de molts nervis a tota la regió. Uns 40.000 estudiants de tota Catalunya s’han enfrontat aquesta setmana als exàmens de la selectivitat. Aquest any un total de 32.178 estudiants s’han matriculat de manera ordinària, 4.612 amb matrícula lliure i per últim, 3.773 alumnes provinents de cicles de grau superior. Tots plegats s’han enfrontat a unes proves d’accés a la universitat amb canvis i millores de cara als anys següents. Aquestes xifres destaquen per la millora de matriculacions vers l’any 2021. Ha tornat el format pre-pandèmia amb la normalitat desitjada i  sense mascaretes. Es manté l’optativitat en la tria de les preguntes per part de l’alumnat.

En l’etapa general, els alumnes han fet proves de quatre assignatures generals que engloben Llengua catalana i literatura, llengua castellana i literatura, llengua estrangera, i història. A la part específica els alumnes s’han examinat d’una matèria comuna cursada al batxillerat. Dins de les opcions han escollit entre Llatí, Matemàtiques i Matemàtiques aplicades a les Ciències i/o Socials Fonaments de les Arts. Els estudiants amb una mitjana de 5 entre les notes de batxillerat i les obtingudes en la fase general de l’examen superaran les PAU i rebran, així, una nota d’accés a la universitat. En aquest càlcul, el valor de la nota de batxillerat és del 60% i el valor de l’etapa general és del 40%. En determinades etapes, que poden cursar tant estudiants de batxillerat com estudiants de cicles formatius de grau superior, els estudiants poden examinar-se de fins a 3 assignatures de modalitat i escollir entre 22 assignatures. Les dues millors qualificacions es ponderen per calcular la puntuació d’admissió, fins a un màxim de 14 punts.

La duració de la jornada ha sigut de tres dies on s’han dividit les diferents matèries i modalitats. Les proves han començat amb un formulari anònim on es demanava als estudiants marcar amb una creu  l’idioma en què volen rebre els enunciats dels exàmens. Les opcions disponibles eren el català, castellà o aranès. Un cop emplenat, els alumnes havien de deixar el formulari a un costat de la taula perquè els diferents professors poguessin repartir els respectius exàmens.

Els resultats de les proves es donaran a conèixer el 29 de juny. Els estudiants s’han distribuït arreu del 60 poblacions. Els exàmens s’han realitzat als diferents campus universitaris com la Universitat de Barcelona (UB), Universitat Autònoma (UAB), Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), Universitat Pompeu Fabra (UPF), Universitat de Girona (UdG), Universitat de Lleida (UdL) i Universitat Rovira i Virgili (URV). A més, també s’han pogut fer en alguns centres d’educació secundària. L’alumnat amb necessitats especials de suport educatiu que requereixi revisió en un tribunal general específic i tingui una oferta d’admissió amb resolució favorable serà revisat amb la resta d’alumnes del centre, agrupats a la mateixa aula. El grup disposa de dues hores per a cada examen, i per als estudiants amb dislèxia s’apliquen normes especials de correcció a les assignatures de llengua.

Un cop finalitzats els exàmens, s’han publicat totes les solucions i correccions dels exàmens. Si vols consultar els enunciats i els criteris de correcció pots fer clic a l’enllaç.

Si necessites més informació sobre les PAU et deixem enllaços d’interès: