El passat divendres 14 el Sr. Carlos Camí, President de l’entitat ha mantingut una reunió amb el Sr. Àngel Luis Miguel Rodríguez, director general de Formació Professional i amb Sr. Ramon Montes Valenzuela, director general de Centres Concertats i Centres Privats del Departament d’Educació.

A la trobada es va poder tractar i donar a conèixer, entre altres qüestions, les inquietuds dels centres de formació professional associats, davant l’actual situació extraordinària de la Formació Professional i els problemes amb els quals es troben. L’objectiu de la reunió anava lligat a l’inici de curs a l’escola concertada. Es va posar en comú el procés de preinscripció i matrícula per part dels centres, així com els problemes ocorreguts. Els centres associats van poder traslladar preocupacions i desavinences de cara al transcurs del  curs.

Per altra banda, els directors generals dels centres associats a la Confederació han pogut traslladar inquietuds, preocupacions i propostes de millora de les escoles associades.