Com molts ja sabreu, la Formació Professional és una opció d’estudis molt pràctics enfocada al món laboral. Per això en tots els graus tant mitjà com superior, han de complir unes hores de pràctiques en l’empresa. La finalitat és entrar al món laboral i aconseguir la major preparació possible.

La FP Dual és una modalitat que permet als alumnes combinar els seus estudis amb la formació pràctica en una empresa. La millor forma per a aplicar els coneixements teòrics en el món laboral a més es reflecteix el seu millor rendiment en les notes finals, la qual cosa li facilita a la majoria poder obtenir el títol de Formació Professional.

Com funciona la modalitat dual i en què es diferència de la tradicional?

La finalitat de la FP Dual és dur a terme un aprenentatge de l’alumne durant el qual l’empresa i el centre han de coordinar-se perquè aquest pugui completar els continguts del cicle mitjançant els seus estudis i el treball.

Tot aquell que estigui cursant un cicle formatiu sigui de grau Mitjà o Superior podrà accedir a la FP Dual sempre que compti amb la majoria de les assignatures aprovades prèviament. Per accedir l’alumne haurà de passar per un procés de selecció, on no sols serà avaluat pel personal docent de l’escola sinó a més per l’empresa que s’encarregarà de manera coordinada amb el centre de l’aprenentatge de l’alumne.

Aquestes pràctiques compten amb una quantitat d’hores major el que pot suposar un punt a favor en el currículum i un gran avantatge per a trobar feina en un futur.
La gran diferència de la modalitat Dual de la FP normal és que té una formació molt més específica, els alumnes estaran donats d’alta en la Seguretat Social i es regirà únicament i específicament als requisits del seu contracte.

Ja que les pràctiques en l’empresa durant l’FP tradicional no tenen una relació de caràcter laboral, aquestes no són remunerades, mentre que en la modalitat Dual sí.

Quantes hores de pràctiques es realitzen en aquesta modalitat?

La quantitat d’hores segons el centre d’estudis pot variar, encara que s’exigeix un mínim d’hores en l’empresa que oscil·len entre les 530 i les 800 hores mínim, repartides entre els dos cursos en cas de Dual General.

També hi ha l’opció de realitzar la Formació Professional Dual Intensiva en la qual han de dedicar un 35% a la formació i en la qual existeix una vinculació contractual. En aquest cas el mínim d’hores són 800. En tots dos casos les pràctiques són totalment remunerades.

AVANTATGES DE CURSAR LA FORMACIÓ PROFESSIONAL DUAL:

  • Millor expedient acadèmic.
  • Més demanda de les empreses i per això més oportunitat de treball.
  • Les pràctiques són remunerades.
  • Major experiència en el sector.
  • Prestigi i preferència en el món laboral.
  • Oportunitat de crear xarxa de contactes en el sector empresarial.