Els programes d’estiu educatiu són molt funcionals per no perdre el ritme del curs i reforçar els coneixements. Inclouen activitats amb un component d’aprenentatge de competències bàsiques per facilitar el nou curs i, a més, fer un progrés socioemocional.

Pels nens, és una manera de no avorrir-se a l’estiu, ja que normalment tenen una durada de 6 hores com a màxim. D’aquesta manera el nen pot repassar i a la sortida anar al parc o fer una activitat diferent amb els seus pares o amics.

Hi ha diferents programes d’estiu, però els més exitosos són de la següent manera.

  1. Combinen sessions «formals» amb activitats de lleure i recreatives per aconseguir que l’alumnat més vulnerable sigui atret i estimulat d’aquesta manera. És una manera diferent d’ensenyar als alumnes coneixements, així doncs voldran acudir cada dia i s’ho passaran molt bé.
  2. Tenen una durada de 80 hores. Els programes d’estiu més exitosos acostumen a tenir una durada de cinc setmanes, de dilluns a divendres, entre 5 i 6 hores diàries. D’aquestes hores diàries, dediquen entorn la meitat del temps per sessions instructives.
  3. Treballen en grups reduïts que no superen els quinze alumnes per poder mantenir el control i fer les classes més didàctiques. Així també poden enfocar-se en l’aprenentatge grupal, però sobre tot el personal.
  4. El professorat que l’imparteix està qualificat per poder seguir i ajudar als alumnes. També hi ha estudiants universitaris o voluntaris que ajuden al professorat en les tasques per fer més àgil els trasllats al pati o per anar a dinar.
  5. Inclouen sessions de mentoria o tutoria individual dins l’agenda d’activitats per millorar el rendiment o l’actitud d’aquells que busquin canvis d’hàbits. Així el professorat està informat de tot en tot moment i pot ajudar al seu pas pel programa d’estiu i pel nou inici de curs.
  6. Impliquen les famílies, duent a terme activitats del programa per millorar l’acompanyament educatiu i personal dels seus fills.

Què cal garantir en aquest tipus de programa?

Cal prioritzar la funció de dotar de sentit de l’aprenentatge incorporant l’entrenament de competències a través de metodologies actives com per exemple projectes en grups i la vinculació amb l’entorn.

A part, garantir una atenció personalitzada i l’acompanyament a través de la mentoria per mantenir el vincle amb els referents educatius.