La primera joventut és una etapa plena d’incerteses i desafiaments, on moltes persones es plantegen preguntes complexes sobre com funciona realment el món adult.

Aquest és el moment en què els estudiants es veuen «forçats» a triar la seva trajectòria acadèmica, una decisió que determinarà la seva futura dedicació professional.

Sovint, aquesta elecció es fa sense disposar de molta informació i sense un assessorament complet, resulta difícil prendre decisions madures i satisfactòries.

Molts joves prenen decisions sobre el seu futur professional basant-se en la pressió social o en les expectatives laborals. 

Això fa que, tot i tenir èxit en àmbits professionals concrets, alguns no es sentin completament satisfets. Per abordar aquesta qüestió, ha sorgit una nova iniciativa que busca ajudar els joves a trobar el seu camí amb més confiança.

Un estudi realitzat per la Fundació SM revela que només el 13,8% dels estudiants se sent acompanyat a l’hora de descobrir la seva vocació professional. A més, el 30,3% dels enquestats considera que la informació que es proporciona per a l’orientació és molt generalista, i un 20,3% opina que està desfasada.

La motivació és clau per a l’èxit, i és per això que aquesta nova iniciativa busca donar suport als joves en la seva recerca d’una vocació i trajectòria professional. A través de diferents eines i recursos, es pretén proporcionar-los una visió més completa de les seves opcions educatives i professionals.

Aquesta iniciativa reconeix la importància de les «soft skills» o habilitats personals, com l’empatia, la comunicació, la capacitat de treballar en equip o l’orientació social.

Aquestes habilitats sovint es passen per alt en el procés de presa de decisions, però poden ser crucials per al rendiment laboral i la satisfacció professional.

L’abandonament universitari és una preocupació rellevant, amb una taxa que supera el 33%, segons un estudi del Ministeri d’Universitats. Identificar les mateixes habilitats i trets de personalitat per relacionar-los amb una carrera professional pot ser una manera efectiva de reduir aquesta taxa.

Aquesta iniciativa també compta amb el suport del Banc Santander, que continua recolzant projectes que ofereixen solucions als joves estudiants.

L’objectiu és dissipar els dubtes i ajudar-los a encarar el futur professional amb més il·lusió i esperança.

La CCAEC recolza plenament aquesta iniciativa per garantir que els estudiants de Catalunya tinguin l’assessorament i les eines necessàries per afrontar els reptes que implica triar una trajectòria educativa i professional.

Junts podem construir un futur més clar i prometedor per a la joventut catalana, oferint l’orientació necessària per prendre decisions informades i encarar amb confiança les oportunitats que es presenten.