L’elecció entre Batxillerat o Formació Professional és una de les primeres decisions que el sistema escolar deixa als joves i a les seves famílies, després de 10 anys d’escolaritat obligatòria. Aquesta decisió té biaixos socials, com ja es va constatar en els anys 70, quan va augmentar de manera considerable les matriculacions en FP. Però a més de l’origen social, hi ha altres variables que intervenen en la decisió, com el rendiment educatiu, l’experiència escolar, l’origen geogràfic o el centre on s’ha estudiat l’ESO.

Avui en dia vuit de cada deu ocupacions s’hi pot accedir mitjançant un curs de Formació Professional però el sistema formatiu encara no ha definit la demanda de les empreses com a prioritat per establir quins continguts es demanen, la metodologia, l’oferta… vuit dels deu millors llocs estan disponibles a través de la recerca de formació professional. Si comparem aquestes xifres amb una taxa d’atur propera al 10%, és fàcil concloure que hi ha molt marge de millora en les polítiques de formació i ocupació. A més el fet actual que la FP fa que els països i les empreses siguin més competitius, també es diagnostica que les persones amb FP tenen el doble de probabilitats de trobar feina que altres, i les que no tenen FP tenen la taxa d’atur més alta. Per tant, actualment FP és la garantia per trobar feina. Si analitzem l’estructura educativa de la població activa a Catalunya, veiem que encara està invertida, amb una proporció desproporcionadament alta de persones amb estudis superiors i una proporció molt menor de persones amb estudis secundaris.

En aquests moments, l’FP et garantitza poder-te introduir en el món laboral. Està demostrat que les persones que tenen la FP tenen un 50% més de probabilitats de trobar feina.

Les empreses en són cada dia més conscients de que amb els estudis de FP, una persona pot sortir-ne igual o més preparada que algú amb una carrera universitària. Cada dia en són més aquelles que busquen als seus treballadors segons les seves aptituds reals que no pas per les titulacions.

La FP es considera una de les titulacions més efectiva per desenvolupar habilitats que els permetin accedir al mercat laboral.

D’altra banda l’Associació de Centres de Formació Professional també apunta per l’oferta de la Formació Professional a distancia arrel de la crisi del Coronavirus i la bona adaptació que van tenir moltes escoles i empreses amb el teletreball. Poc a poc, la FP es va obrint pas a les empreses i a guanyar la reputació i el mèrit que de debò es mereix, tot i tenir nous reptes que afrontar i molts aspectes a millorar.