Fa unes setmanes es va treure a debat la creació d’un nou decret de l’escola concertada. La Fundació Bofill vol generar opinió en temes d’Educació, però sempre perjudicant l’escola concertada i sense estudis rigorosos que acrediten allò que diuen. Un cop més, es posa a debat l’educació gratuïta.

Les més de 700 escoles concertades de Catalunya  treballen sota un decret de concert amb més de 30 anys d’antiguitat. L’any 2018 es va començar a treballar en un nou decret de concerts, però el projecte no va tirar endavant. Des de la Confederació de Centres d’Ensenyament Autònoms de Catalunya, defensem la lliure elecció de l’escola així com un finançament més just per part de l’administració.

Conjuntament amb les diferents patronals i direccions de centres es demana l’acceleració d’un nou decret que permeti la implantació de la LEC (Llei d’Educació de Catalunya) aprovada el 2009. És un procés llarg on es vol aconseguir un increment pressupostari per aconseguir la gratuïtat de la plaça concertada. A més, s’ha de donar a conèixer quin és el cost real d’aquesta plaça i quina part és la que assumeix el concert. Encara desconeixem quan ens costa l’escolarització d’un alumne.

Més informació

La situació actual també dificulta identificar clarament les accions que molts centres estan fent en la direcció correcta. Els centres concertats tenen poca informació de quines responsabilitats té cada escola. Aquest és un dels motius per voler un nou decret. Les administracions públiques disposen de mitjans per controlar totes aquestes activitats i els recursos que generen. . El que importa no és el decret, sinó que tingui finançament al darrere per par de l’administració, però no es desplega perquè no hi ha recursos.

Aquesta situació torna a ser un nou atac cap a l’escola concertada. Seguirem defensant que les famílies puguin triar amb total llibertat l’escola que desitgen per als seus fills i filles.