El passat dimarts el Govern va aprovar el nou decret d’ordenació dels centres d’ensenyament de batxillerat, on es defineix el nou currículum. La principal novetat a destacar és l’aprenentatge per competències clau. Mesos enrere ja es va fer una primera proposta amb la implantació de diverses mesures que van originar crítiques enfront de la precipitació de la seva aplicació.

El Govern ha assenyalat que els centres disposaran de tres anys per poder aplicar els canvis de manera progressiva. El nou currículum ofereix més flexibilitat, millor orientació i l’elecció de diferents matèries de modalitat. La novetat més gran són les competències clau, els indicadors competencials i el nou desplegament de matèries curriculars. A més s’inclou una nova modalitat: el batxillerat general. Aquest nou format de batxillerat general començarà en 15 centres com a prova pilot.

Competències clau del nou batxillerat

El concepte competències clau fa referència als diferents sabers, coneixements, destreses i actituds de l’alumne. Aquest enfocament incideix en les capacitats per afrontar les problemàtiques que poden aparèixer en qualsevol context real. Algunes de les característiques són:

 • Competencial: creació d’escenaris on l’alumne ha de saber resoldre problemes i reptes a partir de situacions reals. S’incorpora la recerca per desenvolupar les matèries. A més, els reptes o problemes poden estar relacionats amb entitats externes o del món local com per exemple: ONG, empreses, ajuntaments…entre altres.
 • Obert: es reconeixen activitats d’altres estudis com per exemple unitats formatives de cicle formatiu de grau mitjà o estudis relacionats amb la dansa, la música, l’esport o els idiomes. D’aquesta forma els ensenyaments estan totalment vinculats amb la vida real i es mostren dins d’un context cultural, social i empresarial.
 • Flexible: es diversifiquen les matèries establint diferents modalitats, això permet una millor personalització de la seva educació.
 • Orientador: el nou batxillerat ajuda a trobar els interessos dels alumnes per orientar-los cap als camps corresponents. Gràcies a les matèries es mostra el ventall de possibilitats que existeixen.
 • Facilitador: el nou currículum aporta una cultura integrada, coneixement, treball i rigor. Pretén preparar l’alumat gracies a un itinerari acadèmic professional. Millora la capacitat de gestionar i comunicar. Es fomenta el desenvolupament del pensament crític i creatiu. Es fomenta l’aplicació de les habilitats comunicatives, el treball en equip i la gestió de l’aprenentatge autònom.

Si vols conèixer més novetats i la descripció del nou currículum, fes clic a l’enllaç.

Desplegament del nou currículum dels ensenyaments de primària i ESO

El govern també ha aprovat l’ordenació de l’ensenyament bàsic, on s’inclouen els canvis en el currículum de primària, secundària (ESO) i els cicles formatius de grau mitjà. De la mateixa forma que el currículum de batxillerat, la novetat la troben en l’enfocament per competències. El document inclou sis segments importantíssims per impulsar el sistema educatiu.

 • Aprenentatge competencial
 • Perspectives de gènere
 • Universalitat del currículum
 • Qualitat de l’educació lingüística
 • Salut emocional
 • Consciència global i ciutadania democràtica.

Un enfocament competencial que combina el contingut de l’assignatura amb les habilitats de resolució de problemes de l’alumne. Les avaluacions s’ajusten a aquest model, establint la possibilitat que les àrees imparteixen diferents àmbits i disciplines de manera integrada. Es va establir un únic decret per a l’ensenyament bàsic, format per dues etapes educatives, que constitueixen una unitat i van més enllà de les peculiaritats de cada etapa.

Si vols saber més pots accedir al següent enllaç.