La setmana passada es van donar a conèixer els resultats de la selectivitat 2023. Arran de la publicació de les notes obtingudes a les proves d’accés a la universitat, s’ha produït un nou atac a l’escola concertada. Alguns mitjans de comunicació han manifestat que les escoles privades i concertades avaluen més alt i que afavoreixen l’entrada dels alumnes a les diferents universitats de Catalunya.  Aquestes informacions han tingut més ressò arran de la publicació de l’últim informe de l’Observatori del Sistema Universitari (OSU), on es manifesta que hi ha “una tendència general que l’estudiant obté notes substancialment millors en el batxillerat que en la fase general de les PAU”. A més, també exposa que “els centres privats presenten proporcions significativament més grans de notes de batxillerat molt altes enfront dels centres públics, la qual cosa indubtablement té efecte sobre la possibilitat d’accés a les carreres més demandades”.

Les qualificacions a les escoles privades en comparació amb les públiques, sens dubte, té un impacte major en la probabilitat d’aconseguir plaça en les carreres més demandades. Ens sembla una falta de respecte, aquesta culpabilització cap als docents i professionals de les escoles, ja siguin concertades o no. A més, aquesta al·legació no respon a arguments reals. Analitzant el contingut de l’estudi, podem veure el desconeixement del treball de milers de docents d’escoles concertades.

Un cop més, es culpabilitza de segregació escolar i desigualtats en les oportunitats per part de l’escola concertada. I aquest continua essent el tema central, nosaltres des de la Confederació de Centres Autònoms d’Ensenyament de Catalunya volem, defensar el nostre treball.

En primer lloc, perquè les dades no es poden extrapolar a tota Catalunya perquè, com mostra la recerca, hi ha una gran diferència entre les diferents comunitats autònomes i Catalunya, és a dir, una proporció menor d’estudiants amb puntuacions de 9 i 10. També es compara diferents dades: d’una banda, les notes mitjanes de totes les assignatures del grau, i de l’altra, només les assignatures de la fase general és a dir, llengües i altres assignatures. La comparació d’aquestes dades condueix a resultats diferents perquè no contemplen totes les assignatures. A més, a Catalunya hi ha altres assignatures que no s’imparteixen a les CCAA, com ara treballs de recerca i pràctiques en empreses.

Finalment, els mateixos autors de l’estudi conclouen que a Catalunya hi ha equitat entre els diferents tipus de centres i que hi ha una correlació entre les notes dels alumnes.

Volem demanar rigor en els estudis, així com l’objectivitat de les conclusions i la prudència d’expressar la veu són absolutament necessaris per a la perfecció del sistema. No volem sembrar desconfiança i posar en dubte, la feina i la dedicació dels professionals de les escoles concertades.

Si vols conèixcer tots els detalls de l’estudi, fes clic al següent enllaç.