Les nostres vides s’han digitalitzat, i també el nostre accés a la informació i al coneixement. La idea del metavers no és nova, es tracta d’un espai 3D universal que reuneix a tots els mons virtuals existents. El metavers és un món virtual que existeix de forma paral·lela al món físic. Aquesta tecnologia fusiona la realitat física i la virtual en un entorn multiusuari permanent. Gràcies a la convergència de tecnologies i l’ampliació a diversos sectors, el metavers també ha arribat a l’educació. Es tracta de l’aplicació a l’educació de la lògica imposada a la societat durant els últims 15 anys a mesura que les plataformes tecnològiques i les xarxes socials han crescut de manera exponencial. 

Tots tenim avatars de nosaltres mateixos, a Twitter, Facebook o LinkedIn o qualsevol altra xarxa social. Aquests perfils amb els nostres noms o sobrenoms reals, ens defineixen i moderen les nostres interaccions, en un mur personal o en un espai compartit. El metavers simplement converteix la silueta en un personatge 3D, i les parets es converteixen també en regnes virtuals. La pregunta és fins a quin punt aquestes eines milloren la formació.  

El metavers té les següents característiques:  

  • Interactivitat. L’usuari és capaç de comunicar-se amb la resta d’usuaris i d’interactuar en i amb el metavers. 
  • Espai físic. Els usuaris estan representats per avatars i estan limitats per unes certes lleis i recursos. 
  • Persistència. El programa continua funcionant i desenvolupant-se a pesar que alguns o tots els seus membres no estiguin connectats. 

Possibilitats educatives amb el metavers 

Un estudi realitzat per la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) sobre la viabilitat del metavers en el sector educatiu. L’anàlisi conclou que es tracta “d’una tecnologia de futur que pot triomfar entre els joves», tenint en compte la gran quantitat d’usuaris joves que hi ha en les plataformes de videojocs. 

Segons la investigació, el metavers representarà una autèntica revolució per a escoles i universitats, ja que transforma els mètodes d’ensenyament per facilitar un aprenentatge més immersiu i interactiu. La imatge d’alumnes i professors es mantindrà, però els seus rols s’estendran molt més enllà de la recepció o transmissió dels fonaments de l’educació tradicional.  

D’una banda, els alumnes no només rebran informació, sinó que també seran els protagonistes del curs en un entorn de realitat virtual, ajudant-los a absorbir els continguts. A més, l’ús de les noves tecnologies pot ajudar a motivar els estudiants a aprendre  

D’altra banda, els professors milloraran el seu paper com a iguals més que no pas com a comunicadors de coneixement com ara. És a dir, ajudarà l’alumnat a comprendre conceptes que han descobert pel seu compte, ja que seran al centre del procés educatiu. Els professors també seran els encarregats de recollir les reflexions que es plantegin a classe. 

Avantatges del metavers i l’educació  

En el metavers, hi ha un major nivell de realisme que pot ajudar a comprendre millor les explicacions en classe. A més, el metavers educatiu ajudaran a desfer-se de les conferències que molts estudiants troben obsoletes i difícils de seguir. També, promouran la gamificació, l’aplicació de tecnologia de jocs en l’ensenyament per a captar l’atenció dels estudiants. 

Per exemple, les classes d’història es poden convertir en viatges en el temps i utilitzant l’espai amb realitat virtual o la realitat augmentada.  

El repte de les institucions, tant públiques com privades, serà garantir l’accés universal al metavers educatiu, i això s’aconseguirà amb inversions tecnològiques per al centre i per a l’alumnat.