Un any més, els alumnes de preescolar, primària, secundària, batxillerat i graus finalitzen una etapa del seu currículum escolar i obren noves portes de cara al seu futur. Per fer-ho, però, és important estar al corrent de les dates de matriculació, com i on formalitzar-la, i els documents i requisits necessaris. A continuació deixem alguns consells útils per dur a terme la tramitació de la matrícula escolar i t’ajudem en el procés.

Quan s’ha de fer la matrícula?

Per facilitar la tramitació i assignació de places, cada etapa educativa té assignats uns períodes de matriculació. D’una banda, la matriculació de l’alumnat d’educació infantil a les escoles bressol va ser del passat 16 al 22 de juny.

D’altra banda, tots aquells alumnes que cursin aquest pròxim any educació infantil (3-6 anys), educació primària (6- 12 anys) o  educació secundària (ESO) hauran de realitzar la tramitació entre el 21 i el 29 de juny de 2022.

Per aquells que ja han terminat l’ESO i volen fer Batxillerat, el període de matriculació per als alumnes preinscrits amb plaça assignada és del 23 al 29 de juny de 2022. No obstant, no us amoïneu  si esteu pendents d’avaluació, ja que del 5 al 7 de setembre de 2022 els alumnes pendents d’avaluació podran realitzar la tramitació.

Finalment, per aquells que opteu per la formació professional de grau mitjà  i tingueu continuïtat d’escolarització les dates són de l’11 al  15 de juliol, tant per la resta d’alumnat com per estudiants de grau superior, el període de matriculació és del 18 al 22 de juliol.

En cas de no poder realitzar la matriculació en els períodes de temps estipulats, per part de les famílies caldrà que presentin un justificant al més aviat possible al centre escollit per no renunciar a la plaça assignada.

Documents necessaris per realitzar la matrícula

Per l’alumnat d’infantil, primària i secundària la documentació necessària és la següent:

  • Còpia del carnet de vacunacions de l’alumne o l’alumna. Si no es té el carnet de vacunacions, s’ha d’aportar un certificat mèdic oficial o el carnet de salut de l’infant en el qual figurin les dosis de les vacunes rebudes amb les dates corresponents.
  • És convenient contactar amb el centre on has de fer la matrícula per saber si has d’aportar alguna altra documentació o informació que necessitin per a la seva gestió interna.

Per l’alumnat de Batxillerat i graus de Formació Professional la documentació necessària és la següent:

  • Documentació acreditativa dels requisits d’accés als cicles. Si compleixes els requisits, però per causes justificades no pots presentar la documentació que ho acrediti, et matricules condicionalment i tens temps fins a l’inici del curs per presentar la documentació que et falta. Si no presentes la documentació en el temps establert, s’anul·la la matrícula
  • Documentació acreditativa de les titulacions estrangeres. Els alumnes amb titulacions estrangeres han d’acreditar que han iniciat el tràmit d’homologació o convalidació amb la presentació del volant d’inscripció condicional vigent. La matrícula queda condicionada a la resolució positiva de la sol·licitud d’homologació o convalidació.

 

Com es realitza?

  1. Contacta amb el centre educatiu on t’han assignat la plaça per concertar cita per formalitzar la matrícula dins el període establert per a la matriculació.
  2. Prepara la documentació i la informació que necessitaràs per fer la gestió.
  3. Acudeix al centre per formalitzar la matrícula.

Si necessites més informació sobre les matriculacions o obtenir plaça fora del termini de preinscripció, et deixem enllaços d’interès: