El model educatiu de les 4C és un plantejament educatiu que promou les habilitats comunicatives dels alumnes. Es tracta del pensament crític, la creativitat, la col·laboració i la comunicació, pilars fonamentals per al desenvolupament del potencial de l’alumnat.  És vital que els alumnes en treguin el màxim profit, perquè el món de demà depèn de l’educació d’avui. Per tant, en l’aprenentatge dels joves, les 4C són els components més importants.

En primer lloc, el pensament crític facilita els arguments i ens permet treure conclusions. Aquesta és una gran eina de resolució de problemes. En segon lloc, la creativitat és crucial per resoldre problemes i adquirir conceptes innovadors, essencials per al desenvolupament de qualsevol nen. En tercer lloc, la col·laboració és clau per afavorir el treball en equip entre els diferents actors del món educatiu, que pot extreure les millors ments tant dels estudiants com dels professors. En quart lloc, la comunicació és la base dels estudiants, i l’ús de la llengua és la manera més eficaç.

4C

A continuació, expliquem els components amb més detall.

  1. Pensament Crític (en anglès, critical thinking)

L’oportunitat que els estudiants s’autoavaluïn i avaluïn a si mateixos mitjançant fulles de qualificacions obre una àmplia gamma d’oportunitats educatives. Haver d’autoavaluar-se crea una reflexió en els estudiants que els permet veure on els falten habilitats, on necessiten treballar per a millorar i visualitzar les seves fortaleses.

  1. Creativitat

Creació, imaginació i innovació.  Aquesta habilitat és una de les més importants a desenvolupar. Cal entrenar als alumnes perquè facin servir la imaginació alhora de crear o pensar noves coses. Avui dia la innovació té un gran component social i requereix altres capacitats com el treball en equip i el lideratge.

  1. Col·laboració

La capacitat de col·laborar i participar en projectes col·laboratius és una de les habilitats més importants dins de l’aula. Treballar en grup no sols permet als docents compartir grups i estructures que faciliten el flux de coneixement i la planificació de lliçons i assignatures. També permet assolir millors resultats i treballar de manera més eficaç

  1. Comunicació

Finalment, la comunicació és primordial. Expressar idees clarament de manera oral i escrita, estan estretament relacionades amb les habilitats de col·laboració. Per tal de treballar eficaçment amb diversos equips, comprometre’s amb objectius comuns i acceptar la responsabilitat compartida de la col·laboració. Un dels majors reptes als quals s’enfronten els docents és sens dubte comunicar-se amb les famílies i poder donar feedback immediat als seus alumnes.

Incentivar la transformació educativa

En relació amb les 4C en educació la fundació “La Caixa” ha propulsat una iniciativa que fomenta el canvi educatiu. A més,  vol contribuir a una formació de qualitat i impulsar el talent jove. Es tracta d’un programa educatiu anomenat The Challenge 2022, on es vol promoure les 4 habilitats de l’educació en els joves. A partir de reptes, alumnat i professorat desenvolupen aprenentatges significatius, milloren les seves competències i s’aproximen a contextos reals. I ho fan gairebé sense adonar-se, a partir de projectes i vivències, on equivocar-se no és un error, sinó un aprenentatge més, una oportunitat.

Aquesta oportunitat impulsa el talent jove i ajuda a dur a terme projectes innovadors i responsables dins del marc dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) de l’ONU per a brindar solucions que impactin positivament en la societat.

Si vols conèixer més sobre els “worldshakers”, els últims guanyadors de The Challlenge, fes clic al següent enllaç.