Es tracta d’una iniciativa que demana una «reflexió profunda» del sistema educatiu a Catalunya. El grup defensa el català com a llengua vehicular i també el paper de la concertada i la privada. Està format per docents i persones vinculades amb l’educació.

Estarà presidit per Xavier Güell Cardona, que ha dirigit centres educatius des de fa 25 anys. Una altra de les cares visibles és Lluís Font, que havia estat president del Consell Escolar i actualment és professor de la Universitat Ramon Llull.

L’entitat vol centrar l’activitat en la recerca i la investigació de fons i convertir-se en «un nou catalitzador del sector educatiu i del pensament» per promoure «la reflexió profunda que vagi a l’arrel de moltes de les qüestions educatives actuals.

L’associació ha nascut per inspirar i difondre idees interdisciplinàries d’arreu del món sobre com millorar l’educació. Esperen conscienciar i aportar la seva perspectiva a situacions actuals i a més de problemes emergents.

L’Associació de Bastiments, Educació i País aspira a promoure i ser una societat integra amb bons ciutadans i professionals competents. A més, un dels seus objectius és contribuir a millorar l’educació a través de la reflexió, el diàleg, la recerca i la compartició des del punt de què i per què eduquem així els infants i joves, i des de la perspectiva de tota la vida. Aquesta associació educativa té un manifest de deu punts on destaca la defensa de les escoles concertades i privades.

Per concloure, el manifest recull un fragment on es parla sobre la llengua catalana com a instrument de cohesió social, on es converteixi en llengua vehicular dels centres, sense que suposi menystenir el castellà i altres llengües curriculars.