L’ús de mòbils a infants és un fet cada vegada més rellevant a la nostra societat. És cert que les noves tecnologies han aportat grans millores en el desenvolupament i l’aprenentatge infantil, però també cal tenir en compte els beneficis que, segons psicòlegs especialitzats en la matèria, engloben educar-se sense l’ús massiu de dispositius mòbils.

  • Major concentració.
  • Millor desenvolupament social.
  • Desenvolupament cognitiu.
  • Foment de l’activitat física.
  • Millora del son.
  • Menor risc d’addicció.
  • Foment de la imaginació i jocs creatius.

La regulació de l’ús de mòbils en els centres educatius varia segons la política de cada institució, regió o país, però generalment segueix uns certs enfocaments comuns que col·laboren en intentar que els infants passin el temps més gran sense els seus propis dispositius.

Aquí alguns dels mètodes més utilitzats:

1. Prohibició Total

Molts centres opten per una prohibició completa de l’ús de mòbils durant l’horari escolar. Els estudiants han de deixar els seus dispositius a casa o lliurar-los a l’inici del dia escolar per a recollir-los al final de la jornada.

2. Ús Restringit

Alguns col·legis permeten l’ús de mòbils sol durant uns certs moments, com els descansos o l’esmorzar. Durant les classes, els dispositius han d’estar apagats o en mode silenciós i guardats en les motxilles.

3. Zones Designades

En alguns centres, es designen zones específiques on els estudiants poden utilitzar els seus mòbils, mentre que en altres àrees, com a aules i biblioteques, l’ús està prohibit.

4. Integració Controlada a l’Aula

Alguns col·legis permeten l’ús de mòbils com a eines educatives sota la supervisió del professor. S’utilitzen aplicacions i recursos en línia per a complementar l’aprenentatge, però el seu ús està estrictament regulat.

5. Educació Digital

A més de les restriccions, molts centres implementen programes d’educació digital per a ensenyar als estudiants sobre l’ús responsable de la tecnologia, la seguretat en línia i l’etiqueta digital.

6. Participació dels Pares

Els col·legis sovint col·laboren amb els pares per a assegurar-se que les regles sobre l’ús de mòbils s’estenguin més enllà de l’entorn escolar, fomentant un enfocament coherent entre l’escola i la llar.

Aquestes regulacions busquen equilibrar els beneficis de la tecnologia en l’educació amb la necessitat de minimitzar les distraccions i promoure un entorn d’aprenentatge segur i efectiu.