El sistema educatiu a Catalunya està implementant noves estratègies per millorar els resultats acadèmics en comprensió lectora i matemàtiques.

Aquests esforços es concreten en dos plans principals que busquen revertir les tendències negatives observades en diverses avaluacions.

En el camp de la comprensió lectora, el pla consisteix en la creació d’una xarxa d’escoles que comparteixin bones pràctiques i experiències exitoses.

L’objectiu és millorar l’hàbit lector i la comprensió lectora dels alumnes a través de propostes demostrades efectives. El pla inclou dues fases: la primera se centra en la millora de la fluïdesa, el lèxic i la comprensió lectora, mentre que la segona posa èmfasi en fomentar l’oralitat i l’amor per la lectura.

Per a la millora en matemàtiques, el pla preveu la distribució de kits educatius amb materials didàctics per a l’ensenyament pràctic i manipulatiu.

Els centres participants també tindran l’opció d’incrementar les hores setmanals de matemàtiques en determinats cursos. A més, hi haurà professors referents que oferiran diagnosi, formació i suport als docents.

Els centres educatius seleccionats per participar en aquests plans seguiran criteris específics com els resultats acadèmics i el suport del claustre de professors.

A més, es coordinaran en xarxes per compartir recursos i experiències docents.

Paral·lelament, es duran a terme campanyes de sensibilització per fomentar l’hàbit de la lectura a les llars i per conscienciar les famílies sobre la importància del seu rol en el procés educatiu.

L’objectiu d’aquests plans és obtenir una millora significativa en els resultats acadèmics dels alumnes en un període de dos a tres anys.

Aquesta iniciativa busca assegurar que els estudiants desenvolupin competències sòlides en comprensió lectora i matemàtiques, aspectes clau per al seu futur acadèmic i professional. La CCAEC recolza fermament aquestes mesures i treballarà col·laborativament per garantir-ne l’èxit i l’eficàcia.