La formació professional privada augmenta a una velocitat vertiginosa, triplicant el percentatge d’alumnes matriculats.  L’inici del nou curs escolar ha arribat amb  més altes en cicles de formació professional. L’educació superior comença a ser una opció ferma per moltes famílies i estudiants. Aquesta opció està enfocada en l’aprenentatge pràctic per preparar-se el món laboral. L’escassetat de places està impulsant l’aparició de nous centres de formació professional privats.

La formació professional és una de les titulacions més demandades en les ofertes de treball. Això és gràcies a  l’experiència que adquireix l’alumnat realitzant pràctiques en els cicles formatius.

En què consisteix l’FP DUAL?

Cada vegada més, les empreses opten per contractar alumnes de pràctiques per fer l’FP Dual. Aquest tipus de formació permet als alumnes compaginar els seus estudis amb la formació pràctica en una empresa. Aquesta modalitat es troba a l’alça degut als nombrosos beneficis que ofereix. La formació és molt més específica i, a més a més, els alumnes obtenen un millor expedient acadèmic i més oportunitats laborals.

Gràcies a l’increment de l’interès per part de les empreses com per exemple Amazon, que ha optat per fer un acord amb el Departament d’Educació de la Generalitat per oferir a certs cicles de formació professional pràctiques Duals.

FOL, l’assignatura obligatòria que t’ajuda a trobar feina

L’orientació laboral és molt important per donar visibilitat als cicles formatius. La setmana passada el diari La Vanguardia va publicar un article sobre la importància de l’assignatura de Formació i Orientació Laboral. L’assignatura ofereix eines per trobar un treball després del curs, ja que ajuda als alumnes a comprendre el món laboral, els drets i obligacions com a futurs treballadors o emprenedors.

L’alumnat aprèn a distingir i conèixer quins tipus de contractes existeixen, com interpretar una nòmina o inclòs dissenyar un perfil de LinkedIn i un currículum vitae. A part, treballen el seu potencial professional, les seves motivacions, els seus punts forts i dèbils entre altres. És una de les assignatures més importants per conèixer el mercat laboral.

A la CCAEC apostem per una educació justa i fomentem l’educació superior com a via alternativa a la universitat.