Durant els últims anys l’FP està en creixement i les empreses han començat a valorar-la més, aleshores i cada vegada més hi ha més demanda per part dels alumnes que volen cursar un Grau de Formació Professional, sobretot els de Grau Superior. Això, implica que hi hagin famílies professionals amb més demanda en el mercat laboral.

La Formació Professional està vivint un »boom» sense precedents, el nombre d’aspirants a les places per cursar un Grau es multiplica cada any i a Catalunya un de cada quatre futurs alumnes es queden a les portes de poder cursar un cicle.

Les empress sol·liciten treballadors que hagin curdsat una FP. Aquest 2023 es preveu la xifra més alta d’ocupació dels últims catorze anys tot i que la situació econòmica és incerta, els experts de l’administració pública, d’empreses i centres d’estudi asseguren que aquest any serà l’any perfecte per trobar noves oportunitats de treball en els sectors tecnològics o sanitaris.

Quines són les competències que demanen les empreses

Pel que fa a la formació, és una part molt important tenir en compte l’experiència que es veu reflectida en el currículum, però, les empreses des de fa uns pocs anys i cada cop més, sol·liciten a professionals que tinguin desenvolupades altres habilitats, com per exemple els valors o l’actitud que pot aportar una persona a l’organització.

D’això se’n diu les »soft skills», habilitats que no tenen res a veure amb els coneixements tècnics si no més aviat són valors afegits que multipliquen el valor de les altres capacitats.

Avui en dia, les empreses busquen a persones amb coneixements tècnics que a més a més sàpiguen treballar en equip, tinguin iniciativa, sàpiguen prendre decisions, siguin responsables, s’adaptin al canvi.

Les sis professions amb més nivell de contractació aquest 2023 

Estudiar Formació Professional aporta una millor inserció laboral i molta menys desocupació, segons diversos estudis. En algunes de les famílies d’FP la inserció laboral és gairebé immediata i el grau d’ocupació de determinats perfils professionals és molt elevat.

Aquestes són les 6 titulacions d’FP amb més inserció laboral per aquest any.

  • Educació Infantil
  • Gestió Administrativa
  • Activitats Comercials
  • Instal·lacions Elèctriques i Automàtiques
  • Sistemes Microinformàtics i Xarxes (SMX)