La figura dels ‘booktubers’, ha experimentat un creixement exponencial en els últims anys.

Aquests influenciadors literaris utilitzen els seus canals a YouTube per compartir la seva passió per la lectura, expandint-se també a altres plataformes com Instagram (bookstagram) o TikTok, creant comunitats amb més de 100.000 seguidors.

Majoritàriament, són adolescents i joves, desitjosos per descobrir nous títols recomanats pels seus referents literaris preferits.

L’experiència ha demostrat que els millors prescriptors de lectura per als joves són els seus iguals i referents a les xarxes socials. Les recomanacions d’aquests ‘booktubers’ admirats tenen un impacte més significatiu que aquelles que provenen de professors o membres de la família.

Davant d’aquesta realitat, cada vegada més docents s’estan valent del fenomen dels ‘booktubers’ com a eina per despertar l’interès per la lectura entre els seus alumnes, alhora que desenvolupen altres habilitats acadèmiques.

Experiències com el desenvolupament de la competència comunicativa a través dels ‘booktubers’, implementada al CEIP Los Giles de Las Palmas de Gran Canaria, han estat reconegudes com a finalistes en els Premis a la Innovació Educativa i Experiències Docents Innovadores.

La presència d’aquests influencers literaris és clau en el procés d’aprenentatge, permetent als estudiants treballar diverses habilitats comunicatives.

A més, contribueixen a desestigmatitzar l’ús d’internet i les xarxes socials en l’educació, obrint la porta a noves formes d’ensenyament i aprenentatge.

Aquest fenomen dels ‘booktubers’ no només ofereix una via per fomentar la lectura entre els joves, sinó que potencialment pot guiar-los cap a un amor per la lectura que durarà tota la vida, obrint noves perspectives d’aprenentatge i descobriment literari.