Les xarxes socials han transformat la manera com els infants i adolescents interactuen amb el món. Tot i que poden oferir nombrosos avantatges, també presenten desafiaments significatius per als joves i les seves famílies. Aquest article explorarà l’edat aconsellable perquè els nens i nenes puguin obrir-se perfils a les xarxes socials i oferirà consells per a les famílies sobre com gestionar aquesta situació.

Legislació espanyola

El Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre, estableix en el seu Article 13 que «es podrà accedir al tractament de les dades dels majors de 14 anys amb el seu consentiment, llevat d’aquells casos en què la Llei exigeixi per a la seva presentació l’assistència dels titulars de la pàtria potestat o tutela. En el cas dels menors de 14 anys, es requerirà el consentiment dels pares o tutors».

Cada plataforma estableix però la seva pròpia edat mínima perquè qualsevol persona pugui crear un perfil, consumir i/o publicar continguts. La majoria fixa aquesta edat als 13 anys seguint la regulació dels Estats Units en aquesta matèria.

No obstant això, molts experts consideren que l’edat mínima legal no sempre és suficient per garantir una experiència segura i adequada a la maduresa dels usuaris més joves.

Factors a tenir en compte alhora de que un infant o adolescent accedeixi a les xarxes socials

És important que els pares valorin la maduresa emocional i la capacitat de gestió dels seus fills abans de permetre’ls crear un perfil a les xarxes socials. Alguns factors a tenir en compte inclouen:

  1. Comprensió dels riscos: Els nens i nenes han de ser capaços de comprendre els riscos associats a les xarxes socials, com el ciberassetjament, la privacitat i l’exposició a continguts inadequats.
  2. Habilitats de gestió del temps: És essencial que els joves aprenguin a gestionar el seu temps en línia per evitar que les xarxes socials interfereixin amb les seves responsabilitats acadèmiques i socials.
  3. Capacitat de comunicar-se amb seguretat: Els infants han de saber com protegir la seva informació personal i comunicar-se de manera segura amb altres usuaris.

Consells per a les famílies

Gestionar l’ús de les xarxes socials per part dels infants i adolescents pot ser un desafiament per a les famílies. Aquí hi ha alguns consells per ajudar a les famílies a afrontar aquesta situació de manera efectiva:

  1. Establir regles clares: És important establir regles clares sobre l’ús de les xarxes socials, incloent-hi horaris d’ús, tipus de contingut adequat i pautes sobre la privacitat. Aquestes regles han de ser consistents i adaptades a l’edat i la maduresa de cada nen o nena.
  2. Supervisar l’activitat en línia: Els pares han de supervisar l’activitat en línia dels seus fills per assegurar-se que utilitzen les xarxes socials de manera segura. Això pot incloure la revisió periòdica dels seus perfils i converses, sempre respectant la seva privacitat i establint una relació de confiança.
  3. Educar sobre la privacitat i la seguretat: És fonamental que els joves entenguin la importància de mantenir la seva informació personal privada i de ser cautelosos amb qui interactuen en línia. Això inclou ensenyar-los a utilitzar configuracions de privacitat i a reconèixer comportaments sospitosos.
  4. Promoure un ús positiu: Les xarxes socials poden ser una eina poderosa per a l’aprenentatge i la connexió social. Animar els joves a seguir comptes educatius, participar en comunitats positives i utilitzar les xarxes socials per promoure causes importants pot ajudar a desenvolupar un ús responsable i beneficiós.
  5. Fomentar la comunicació oberta: És crucial mantenir una comunicació oberta amb els infants sobre les seves experiències en línia. Els pares han de crear un ambient on els nens i nenes se sentin còmodes compartint les seves preocupacions i problemes relacionats amb les xarxes socials.

Conclusió

Les xarxes socials són una part integral de la vida dels infants i adolescents en l’era digital actual. Tot i que ofereixen moltes oportunitats, també presenten riscos que cal gestionar adequadament. Les famílies tenen un paper clau en l’acompanyament dels joves en l’ús segur i responsable de les xarxes socials. Mitjançant l’establiment de regles clares, la supervisió activa, l’educació sobre la privacitat i la seguretat, i la promoció d’un ús positiu, es pot ajudar els infants i adolescents a navegar per l’entorn digital de manera segura i saludable.