Un dels reptes més importants de cara el futur és la innovació en l’aprenentatge dels alumnes. El treball per projectes és un dels mètodes més dinàmics de les escoles. Es tracta d’afavorir l’aprenentatge de les àrees curriculars, fomentant el pensament crític, les habilitats socials o el treball en equip. Aquest mètode de treball ajuda els alumnes a aprendre, els motiva a descobrir i realitzar conceptes a través d’un aprenentatge significatiu. Es basa a oferir canals que ajudin els infants a pensar de manera autònoma, a investigar, a aprendre dels errors i èxits, i d’aquesta manera també a aprendre a criticar. Aquest enfocament té aplicacions més grans al món real. Pretén crear una educació interdisciplinària amb un significat propi.

L’aprenentatge basat en projectes tracta cada alumne de manera individual i busca potenciar les capacitats personals de cadascú, estimulant el desenvolupament de les seves habilitats perquè pugui afrontar els reptes als quals s’enfronta. Principalment, l’aprenentatge basat en projectes està dissenyat per augmentar l’autosuficiència de les persones i millorar les seves habilitats de raonament crític. Té una aplicació molt pràctica on l’estudiant se sent més compromès, ja que tracta l’experiència com a pròpia i li resulta més fàcil aprendre i recordar-la.

Els estudiants han de trobar aquests projectes divertits i motivadors, ja que s’enfronten a enormes reptes que s’han de resoldre. S’impliquen activament en tot el procés de planificació: organitzant-se, cercant informació, resolent reptes i extreure conclusions. El professor és la persona responsable d’orientar l’alumnat en el procés i forma part del mateix projecte. A més, estimula els alumnes i propicia situacions d’aprenentatge que permetin avançar i enriquir la seva educació. És capaç de proporcionar els recursos necessaris perquè ells mateixos puguin construir i aprendre.

8 Competències de l’aprenentatge per projectes

  • Es treballa per temàtiques i de forma autònoma.
  • Facilita l’adquisició de coneixements en diferents camps de l’educació, per obtenir un treball interdisciplinari. Es treballa a través de les noves tecnologies, beneficiant el desenvolupament de la seva carrera digital.
  • Afavoreix el desenvolupament del treball en equip.
  • Ajuda als alumnes a augmentar la seva autonomia. Són directament responsables del seu aprenentatge i organitzen les seves tasques.
  • Contribueix al desenvolupament de l’aprenentatge participatiu i potencia el treball en equip. Pot augmentar la participació dels estudiants augmentant la motivació dels estudiants, ja que tenen l’oportunitat d’investigar temes que els interessen.
  • Potencia les seves habilitats de raonament i pensament perquè no és una qüestió de memòria, sinó de recerca constant d’informació.
  • Millora les habilitats socials augmentant la interacció amb l’entorn i els companys.
  • Aprenen a utilitzar el mètode científic per fer hipòtesis, comprovar i finalment extreure conclusions.