El departament d’Educació va anunciar el nou currículum escolar de cara al proper curs acadèmic. Els canvis representen una nova proposta més competencial a tot el sistema educatiu. Es vol aconseguir una major flexibilitat, més obert i amb un aprenentatge per projectes. Pel que fa a batxillerat el curs vinent 2022-2023 arrencarà per competències, sempre amb la mirada posada en les Proves d’Accés a la Universitat (PAU). Tots els canvis s’aplicaran al primer dels dos cursos dels estudis postobligatoris i s’anirà adaptant gradualment.

Entre les principals novetats del decret destaquem les següents:

  • S’actualitzen les matèries comunes i de modalitat, se suprimeixen assignatures com “ciències del món contemporani” i “electrotècnica, de modalitat. Segon LOMLOE, el canvi s’aplicarà l’any vinent.
    • Les matèries comunes seran de 12 hores setmanals (actualment són 14 hores)
    • Matèries de modalitat tindran 9 hores setmanals (actualment 12 hores)
  • Hi haurà més hores optatives a primer de batxillerat, permetent una major flexibilitat i afavorint a la personalització de la trajectòria acadèmica dels alumnes.
    • Les assignatures optatives passaran de 4 a 9 hores setmanals
  • Les optatives tindran un període d’optativa anual i de dos trimestres, amb la possibilitat d’assistir a cicles formatius de grau mitjà sigui al mateix centre o en un altre lloc, o bé estudiar una llengua estrangera en una escola oficial d’idiomes sempre que no estigui cursant el batxillerat. A més, l’alumnat podrà convalidar l’activitat esportiva o el voluntariat que es faci fora del centre educatiu.
  • Seran els centres els que decidiran com comunicar aquestes optatives.

A més, pel que fa als canvis de les optatives a primer de batxillerat, Educació va donar l’opció al centre d’aplicar-les de manera temporal durant tres anys. D’aquesta manera, de manera provisional, les optatives trimestrals es podran fer anualment com ara, si el centre ho decideix. A més, en virtut del nou decret, a partir d’ara es pot cursar una assignatura model a l’optativa anual.

Quants tipus de batxillerat hi haurà?

La principal novetat és la creació d’un batxillerat general dirigit a futurs estudiants que encara no tinguin clar quin futur triar. L’objectiu és dotar l’alumnat d’una major flexibilitat, per exemple, per poder triar optatives d’altres modalitats o fins i tot cicles formatius. El programa s’oferirà en uns 20 centres de nova creació que ja han experimentat amb aquest format híbrid.

Un altre canvi important és que el batxillerat artístic es divideix en dues parts segons els interessos dels estudiants. Una opció és més adequada per als estudiants interessats en les arts visuals, la imatge i el disseny, i l’altra és la música i les arts escèniques. A més, s’han mantingut altres modalitats de batxillerat: social i humanístic, tecnològic i científic.