La intel·ligència artificial està cada cop més present a les nostres vides. Un exemple, és l’aparició de ChatGPT, una nova eina que permet, fer un treball de manera automatitzada, redactant un text i resolent problemes.

La tecnologia de ChatGPT va ser desenvolupada per OpenAI per a millorar la capacitat dels sistemes d’intel·ligència artificial per a generar textos. Utilitzant un enfocament d’aprenentatge profund basat en transformadors, ChatGPT aprèn de grans volums de text i pot generar respostes naturals i consistents a preguntes i comandes. Des del seu llançament el  novembre de l’any passat, va guanyar popularitat en Internet i es fa servir en una varietat d’aplicacions, des de chatbots d’atenció al client fins a respostes automàtiques en xarxes socials. A més, s’ha emprat en recerques en àrees com la generació de contingut creatiu i la millora del llenguatge natural en sistemes d’intel·ligència artificial.

ChatGPT també ha arribat al sector educatiu. El programa ha sigut capaç de mobilitzar els resultats cercats a internet, ja que dona una resposta ràpida, eficient, real i correcta en qualsevol àmbit de coneixement. El chatbot respon a qualsevol qüestió que se li plantegi, fins i tot a la més absurda, i se li pot demanar que aprofundeixi sobre la idea si no s’obté el resultat previst.  Aquesta tecnologia planteja un gran repte quant a qualificar i avaluar els treballs fets pels estudiants. El tema entra en controvèrsia quan es vol determinar si un text és original o ha estat generat per una eina d’intel·ligència artificial. Com podem valorar el treball fet per l’estudiant?

Un repte pels equips docents

D’una banda, l’ús de la intel·ligència artificial i el ChatGPT és beneficiós per als estudiants per accelerar el seu treball i millorar la qualitat del seu treball. Tanmateix, això també pot conduir a una dependència excessiva d’aquestes eines, que pot afectar negativament el desenvolupament de les habilitats de pensament crític i la creativitat dels estudiants.

D’altra banda, l’ús d’aquestes tecnologies pot ser perjudicial per als docents. Quina és la funció del professor a l’hora d’avaluar i qualificar si les tasques dels estudiants es generen automàticament?

Noves formes d’adaptar la tecnologia

Per evitar que els estudiants utilitzin el xat GPT mentre fan els deures, els estudiants han de realitzar tasques que l’eina no pot automatitzar. En lloc de tasques purament basades en text, es poden assignar assignacions que involucrin la realització d’experiments o la interpretació de dades.

  • Fomentar el pensament crític i creatiu en els estudiants. Això es pot aconseguir implementant activitats i tasques que fomentin la reflexió i la generació d’idees pròpies.
  • També és important que els professors brindin als estudiants orientació i suport per a desenvolupar les seves habilitats en aquesta àrea.
  • Implementar un sistema de plagi electrònic capaç de determinar si un text és generat per intel·ligència artificial. Aquesta és l’única manera de garantir l’originalitat i qualitat dels treballs dels estudiants.

D’aquesta manera, s’aprenen valuoses habilitats tècniques mentre es fomenta l’originalitat i el pensament crític.

Hi ha docents que pensen que el ChatGPT podria ser una amenaça per a l’educació perquè els estudiants ho utilitzarien per a fer trampa en els exàmens o perquè els escrigui els documents, deures o assajos. Què opines d’això?