El Departament d’Educació ha marcat un abans i un després en la lluita contra la segregació escolar a Catalunya amb el llançament d’una innovadora eina de visualització de dades.

Aquesta plataforma integra 150 indicadors de 10 blocs temàtics per optimitzar l’anàlisi i el seguiment de la segregació escolar, amb l’objectiu ferm de millorar la distribució equitativa de l’alumnat i fomentar l’equitat educativa.

Les unitats dels serveis centrals del Departament d’Educació, el Síndic de Greuges, els ajuntaments i els serveis territorials amb la Inspecció d’Educació tindran accés a aquesta eina en diferents graus.

Això permetrà a tots els actors involucrats en el sistema educatiu obtenir informació rellevant per prendre decisions informades i estratègiques.

La consellera d’Educació, Anna Simó Castelló, ha subratllat la transcendència d’aquesta iniciativa en la vuitena reunió de seguiment del Pacte contra la segregació escolar al Parlament de Catalunya.

Simó ha reiterat el compromís del Departament d’Educació a assegurar que tot l’alumnat tingui les mateixes oportunitats per assolir l’èxit educatiu, anunciant alhora un increment significatiu en la dotació de suports econòmics per a l’alumnat en situació de vulnerabilitat.

A més de proporcionar dades actualitzades, l’eina per a l’equitat educativa també ofereix una perspectiva històrica, permetent als usuaris analitzar les tendències i els canvis en el temps. Això facilita la identificació de punts forts i àrees de millora en la distribució de l’alumnat i l’adopció de mesures eficaces per promoure la inclusió i la diversitat a les escoles.

En resum, aquesta eina de visualització de dades representa un pas decisiu cap a un sistema educatiu més equitatiu i inclusiu a Catalunya.

Amb la col·laboració de tots els actors implicats, podem treballar junts per superar les barreres que limiten l’accés a una educació de qualitat per a tots els infants i joves del nostre país.

Des de la Confederació de Centres Autònoms d’Ensenyament de Catalunya (CCAEC), celebrem aquest pas decisiu cap a una educació més enriquidora i inclusiva. Aquesta iniciativa no només busca lluitar contra la segregació escolar, sinó també promoure la diversitat i garantir l’accés a una educació de qualitat per a tots els estudiants.