Avui en dia l’educació està evolucionant i per això mateix s’ha adaptat a les noves tecnologies. Per això us portem quatre claus per innovar en educació.

Crear un entorn col·laboratiu i autònom

No importa qui faci abans el treball, sinó el com ho fem entre tots. És per això, que hauríem d’impartir les matèries en grup, fomentar el treball en grup de manera pràctica. D’aquesta manera podrem crear un entorn on es permet l’error, s’hi busquin alternatives i s’explorin noves possibilitats.

En fer grups, hem de tenir en compte que els grups més diversos són més creatius i capaços d’innovar. A més, és una manera molt bona de treballar la diversitat, la personalització de l’aprenentatge i la inclusió. Per posar en pràctica això, les aules haurien de ser espais lliures d’estereotips i prejudicis amb la finalitat de no etiquetar a ningú ni condicionar en els seus projectes de vida que tingui.

Aquesta idea ens permet tenir un clima on es retroalimenten els alumnes, corregint i felicitant per l’esforç que han fet durant la feina a realitzar.

Utilitzar incentius

Moltes vegades, els alumnes manquen d’inspiració o de ganes, és per això que, una bona idea per motivar-los és buscar algun estímul com per exemple reconeixement, invitacions a alguna xerrada o concursos.

L’alumnat ha de sentir que confiem en ell i que per molt que s’equivoqui, no passa res. Dels errors s’aprèn molt i pot ajudar-lo a millorar el seu projecte. Així podem intensificar les relacions humanes i generar una connexió alumnat-docent per tenir un bon ambient a les aules

Això pot ajudar als professors a tenir un ambient més dinàmic a classe i també als alumnes per fer la feina amb més facilitat i més ganes.

Utilització de la gamificació educativa

Vivim en una societat que ens agrada jugar, des de videojocs a jocs de taula passant per nines.

La gamificació consisteix a utilitzar elements del joc per millorar la motivació dels alumnes. És una tècnica d’aprenentatge que ajuda a desenvolupar un major compromís amb les assignatures i en el seu aprenentatge.

Hi ha tants tipus de joc que els podem aplicar en totes les matèries, sigui de manera individual o en grup.

Un joc que pot agradar molt és fer servir la realitat virtual. D’aquesta manera complementa les explicacions dels docents d’una manera diferent i molt divertida pels alumnes.

Us imagineu estar explicant una classe sobre la Revolució Francesa mentre els alumnes visiten virtual pel palau de Versalles?

Formació pels docents

Finalment, per innovar en les aules, s’ha de ser capaç de manejar de forma adequada les eines TIC, combinant les metodologies tradicionals amb activitats més creatives.

Per això, la formació continua dels docents és fonamental. La formació de les competències transversals per aprofitar el màxim les possibilitats de la tecnologia en el context educatiu com la creativitat la resolució de conflictes o el lideratge és sense cap mena de dubte una de les formacions més complementaries per millorar l’ambient a les aules i fomentar la innovació.

Amb les claus mencionades, podrem obtenir un mètode d’aprenentatge més divertit i pràctic, pels docents i sobretot pels alumnes.