Aquest 2023-2024 es durà a terme la fase transitòria de la nova selectivitat que establirà el Govern i que serà definitiva al curs 2026-2027. Es tracta d’una prova pilot per avaluar el disseny dels nous exàmens d’accés a la universitat.

El Ministeri d’Educació juntament amb diferents comunitats autònomes, portaran a terme aquesta proposta durant els pròxims anys amb el propòsit d’adaptar aquests exàmens a l’aprenentatge més competencial. Terme ja implementat en els nous currículums de la LOMLOE.

Un grup de professors corregiran els exàmens amb l’objectiu de detectar i analitzar el format i fixar uns criteris de correcció comuns de cara al 2024. Catalunya és la comunitat autònoma amb més centres disposats a participar en l’assaig. Els estudiants faran la prova de llengua estrangera, matemàtiques o dibuix artístic. A més, també s’ha introduït llengua castellana, filosofia o llatí, segons els criteris del propi centre.

És per aquest motiu que cal tenir en compte uns quants aspectes.

1. Selectivitat més competencial

El Ministeri establirà un nou model de la prova de selectivitat molt més centrat en les competències i menys memorístiques, el qual constitueix una de les principals innovacions de la seva proposta.

Aquest model de prova serà concordant amb el nou currículum de l’ESO i el Batxillerat. Que van estar presentats fa uns mesos i corresponen a la LOMLOE.

Segons un comunicat emès per al MEFP, la prova d’accés a la universitat estarà dissenyada en funció de les competències necessàries per al futur desenvolupament professional.

Aquest punt de vista més competencial es veurà reflectit a tots els exercicis que formen part de l’avaluació i la implementació d’aquest nou model implicarà nous enfocaments per abordar el currículum, ensenyar i aprendre, així com les noves metodologies d’avaluació per als estudiants.

2. La prova d’accés serà més progressiva

El Govern ha anunciat que el nou model de prova d’accés a la universitat s’implementarà de manera gradual quant a l’estructura, els continguts i els criteris d’avaluació. Aquest procés de canvi es dividirà en dues fases:

  • La fase transitòria començarà el curs 2023-2034 i s’estendrà durant els dos anys acadèmics següents: 2024-2025 i 2025-2026.
  • La fase definitiva començarà a partir del curs 2026-2027.

El Ministeri ha establert que només els estudiants que hagin treballat els nous enfocaments competencials i el nou currículum establert per la LOMLOE, podran realitzar la nova prova.

3. L’estructura de la prova es dividirà en dues fases

A les dues etapes d’implementació de la nova selectivitat, tant durant el període transitori com en el definitiu a partir del curs 2026-2027, la prova tindrà una estructura general de dues fases: accés i admissió (també coneguda com a específica).

La fase d’admissió serà opcional, de manera similar a com succeeix a la fase específica de la selectivitat actual. Aquesta fase oferirà als estudiants l’oportunitat de millorar la nota final de la selectivitat.

4. Hi haurà menys exàmens i s’inclourà una prova de maduresa acadèmica

Una de les novetats més destacades de la nova prova d’accés a la universitat és el nombre d’exàmens, es veurà reduït. A la fase d’accés només hi haurà dues proves, mentre que a la fase d’admissió també es faran dues proves.

A més, es crearà un examen general que substituirà els actuals exàmens de llengües: català, castellà i anglès. Aquest examen avalua les competències adquirides durant l’etapa i la maduresa acadèmica.

No obstant això, durant el període de transició de la nova selectivitat, la prova consistirà en quatre exàmens o exercicis a la fase d’accés, incloent-hi l’esmentada prova de maduresa acadèmica, i dues proves a la fase d’admissió.

I a tu, què et sembla la nova selectivitat?